Vyhláška č. 165/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988 do30.09.1993
Účinnosť od 15.11.1988 do30.09.1993
Zrušený 220/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.1988 - 30.09.1993

Pôvodný predpis

26.10.1988