Vyhláška č. 68/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 13/1984
Platnosť od 13.07.1984
Účinnosť od 01.01.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1995 287/1994 Z. z. Aktuálne znenie
13.07.1984 - 31.12.1994

Pôvodný predpis

13.07.1984