Vyhláška č. 157/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o režimoch stavieb

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.03.1990
Účinnosť od 01.01.1977 do31.03.1990
Zrušený 58/1990 Zb.