Redakčné oznámenie č. 174/1975 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške č. 120/1975 Zb a v zákone č. 122/1975 Zb.

Čiastka 40/1975
Platnosť od 30.12.1975 do30.09.1998
Zrušený 274/1998 Z. z.

174

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

1. vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 120/1975 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí v slovenskom vydaní

2. v zákone o poľnohospodárskom družstevníctve č. 122/1975 Zb. v slovenskom vydaní

1. V § 1 ods. 4 má byť miesto „sú klinické laboratórne vyšetrovacie spôsoby“ správne „nie sú klinické laboratórne vyšetrovacie spôsoby.“.

2. a) V § 22 ods. 1 v zátvorkách má byť miesto [§ 19 písm. m)] správne [§ 19 písm. c)];

b) v § 38 ods. 2 má tretí riadok správne znieť: „organizácii lesného hospodárstva, prípadne združené rybníky s chovom rýb na užívanie organizácií štátneho rybárstva.“;

c) V § 44 ods. 2 v treťom riadku má byť miesto „ako aj preberacej ceny osiva,...“ správne „ako aj preberacia cena osiva,...“;

d) nad § 85 nadpis má znieť: „Zmierovacie konanie“.

Redakcia