Vyhláška č. 187/1968 Zb.Vyhláška ministerstiev chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu, ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie

Čiastka 49/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1991
Účinnosť od 29.12.1968 do31.12.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.1968 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

29.12.1968