Čiastka č. 49/1968 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
186/1968 Zb. Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich 01.01.1970
187/1968 Zb. Vyhláška ministerstiev chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu, ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie 29.12.1968
188/1968 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad 01.01.1969
189/1968 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady 01.01.1969