Vyhláška č. 179/1960 Zb.Vyhláška předsedy Ústredního báňského úřadu kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova

Čiastka 78/1960
Platnosť od 16.12.1960
Účinnosť od 10.12.1960

OBSAH

179

VYHLÁŠKA

předsedy Ústredního báňského úřadu

ze dne 8. Prosince 1960,

kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova

Předseda Ústředního báňského úřadu stanoví podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy:


§ 1

Sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích se přenáší do Duchcova.*)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. Prosince 1960.


Předseda:

Teper v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Adresa: Obvodní báňský úřad v Buchcově, náměstí 1. Mája č. 12, telefon 216.