Vyhláška č. 173/1960 Zb.Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

Čiastka 75/1960
Platnosť od 12.12.1960
Účinnosť od 01.09.1960

OBSAH

173

VYHLÁŠKA

rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě

ze dne 18. Října 1960,

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně


§ 1

Rada Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě určuje podle § 9, odst. 2, písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu stavebními úřady prvého stupně výkonné orgány Městských národních výborů:

Hlučín, okres Opava,

Vítkov, okres Opava.


§ 2

Tato vyhláška navýbá účinnosti ode dne 1. Září 1960.


Tajemník:

Kempa v. r.

Předseda:

Mušal v. r.