Vyhláška č. 131/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l. (Ú. v.) o učebných odboroch

Čiastka 53/1960
Platnosť od 06.09.1960 do24.07.1961
Účinnosť od 01.09.1960 do24.07.1961
Zrušený 73/1961 Zb.

OBSAH

131

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 25. augusta 1960,

ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l. (Ú. v.) o učebných odboroch

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovského zákona):


Čl. I

Príloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l. (Ú. v.) o učebných odboroch sa mení a doplňuje takto:

1. Menia sa tieto učebné odbory a znejú takto:

Označenie učebného odboruStručný opis učebného odboruOznačenie učebného odboruPožadované predchádazjúce vzdelanie (počet tried)Doba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovČísloNázovpovinnú školskú dochádzkujedenásťročnú strednú školu
12345678
„1008tkáč čipiekTkanie čipiek, záclon a tylu14+14+831,5
1210konzervárKonzervovanie ovocia a zeleniny. Výroby zaváranín, džemov a kandizovaného ovocia, sirupov, ovocných vín a muštov14148+31,5
1302chovateľka hydiny Práce spojené s chovom hydiny, ošetrovanie, výkrm, liahnutie, odchov, kontrola nosnosti. Triedenie, baleniea rozosielanie vajec a kurčiat. Brakovanie, zabíjanie hydinya úprava na trh-16vyučenie v učebnom odbore č. 1301 pestovateľ a chovateľ1-
1306včelár Chov včiel, údržba úľov, spracovanie medu a vosku. Pestovanie rastlín a ovocných stromov vo vzťahu k chovuvčiel1616vyučenie v učebnom odbore č. 1301 pestovateľ a chovateľ 1-
1321 opravár poľnohospodárskych strojovOpravy a údržba všetkých poľnohospodárskych strojov, traktorov a mechanizačných zariadení poľnohospodárskej výroby. Údržba elektrospotrebičov a vodoinštalácia14+-83 1,5

Výchova učňov v týchto odboroch, ktorí v učebnom roku 1960/61 budú v druhom alebo treťom roku učebného pomeru, sa dokončí v učebných odboroch a za podmienok určených doterajšími predpismi.“

2. Ako nové sa vyhlasujú tieto učebné odbory:

Označenie učebného odboruStručný opis učebného odboruOznačenie učebného odboruPožadované predchádazjúce vzdelanie (počet tried)Doba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovČísloNázovpovinnú školskú dochádzkujedenásťročnú strednú školu
12345678
„0312tuháčistenie, triedenie a manipulácia túh14+14+821
0716výroba stavebnej keramikyStrojová ručná výroba obkladačiek, kachiel, dlaždíc, ich sušenie, triedenie, kalibrovanie, rezanie, glazúrovanie (s výnimkou glazúrovania olovnatými glazúrami) a balenie14+15821
0815 tužkár Výroba tužiek a ich povrchová úprava 14+14+821
0934 kartonážnik (špecializovaný)Výroba jednoduchých kartonáží 14+14+821
0953 lisárka gramofónových platníLisovanie gramofónových platní na poloautomatických a automatických hydraulických lisoch -15821
1013 úpravárka kotónových pančúchZošívanie, opravovanie, triedenie a párovanie kotónových pančúch -14+821
1014 rukavičkárka -úpravárka Šitie a úprava pletených a stávkových rukavíc -14+821
1015 skárka - krepárka Skanie a krepovanie na všetkých typoch skacích a krepovacích strojov a na strojoch pre tvarovanie priadze-14+821
1016 čipkárka Prípravné a dokončovacie práce pri výrobe čipiek, záclon a tylu. Obsluha paličkovacích, prípadne galonových strojov -14+821
1323 poľnohospodársky mechanizátor Obrábanie pôdy, ošetrovanie a zber plodín všetkých druhov traktormi so závesným náradím a vykonávanie ich dennej údržby1616vyučenie v učebnom odbore č. 1301 pestovateľ a chovatreľ1-”

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1960.


Minister:

v z. I. námestník Křístek v. r.