Čiastka č. 53/1960 Zb.

Vydaná dňa: 06.09.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
130/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o výmene starých poukážok na chlieb za nové poukážky 10.09.1960
131/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l. (Ú. v.) o učebných odboroch 01.09.1960
132/1960 Zb. Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o zmene smerníc Štátnej banky československej číslo 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základných fondov organizácií štátneho socialistického sektora a o poskytovaní investičných úverov týmto organizáciám Štátnou bankou československou 06.09.1960