Uznesenie č. 109/1960 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 43/1960
Platnosť od 13.07.1960 do19.06.1966
Zrušený 36/1966 Zb.

109

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 12. júla 1960

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 2. júna 1960 č. 75 Zb. o podnikových fondoch pracujúcich v strojových a traktorových staniciach.

Fierlinger v. r.