Vyhláška č. 19/1949 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Dásnkym kráľovstvom, dojednanej v Kodani výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949
Účinnosť od 15.02.1949