Čiastka č. 149/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 07.10.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
387/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
388/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
389/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne
390/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení
391/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom obrany Maďarskej republiky, Ministerstvom obrany Rumunska, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spoločnom cvičení „Blonde Avalanche 2010“
392/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
r1/c149/2010 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z.