Čiastka č. 104/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 15.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
239/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných 15.05.2002
240/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín 15.05.2002
241/2002 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM) 15.05.2002
242/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny
243/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia