Čiastka č. 88/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 07.06.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
208/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov 01.07.2001
209/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 01.01.2002
210/2001 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách pre obmedzenia sústreďovania majetku bánk voči iným subjektom
211/2001 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk
212/2001 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk
213/2001 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska