Čiastka č. 43/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 27.03.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
105/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o označovaní materiálového zloženia obuvi 01.04.2001
106/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o označovaní materiálového zloženia výrobkov z krištáľového skla 01.04.2001
107/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26/2000 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie 01.04.2001
108/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra a určení úhrady za vykonanie odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra 01.04.2001