Čiastka č. 187/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 21.11.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
460/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vzore sprievodného dokumentu a o vzore daňového priznania a žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov 01.01.2002
461/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach a náležitostiach záručnej listiny 01.01.2002
462/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám cudzích štátov 01.01.2002
463/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane z minerálneho oleja zahraničným diplomatickým misiám v Slovenskej republike a medzinárodným inštitúciám so sídlom v Slovenskej republike na základe medzinárodných dohôd o ich zriadení 01.01.2002