Čiastka č. 107/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 07.07.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
252/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 01.08.2001
253/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2001
254/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c107/2001 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 233/2001 Z. z.