Čiastka č. 43/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 23.03.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/2000 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2000
96/2000 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk
97/2000 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk
98/2000 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk
99/2000 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk
100/2000 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska