Čiastka č. 86/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 08.07.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
189/1997 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park 08.07.1997
190/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách
191/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
192/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c86/1997 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.