Redakčné oznámenie č. r1/c86/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

Čiastka 86/1997
Platnosť od 08.07.1997

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a o zmenách názvov niektorých vysokých škôl

V § 30 ods. 2 sa za písmeno „g)“ vkladá písmeno „h)“.