Čiastka č. 142/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 24.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
366/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov 01.01.1998
367/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 01.01.1998
368/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí 01.01.1998
369/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 01.01.1998