Čiastka č. 125/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 20.11.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
306/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 75/1992 Zb. o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho 20.11.1997
307/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností
308/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o neplatnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
r1/c125/1997 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.