Oznámenie č. 307/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 125/1997
Platnosť od 20.11.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 9 ods. 1 dňom jej podpisu.

307

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 9 ods. 1 dňom jej podpisu.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.