Oznámenie č. 308/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o neplatnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Čiastka 125/1997
Platnosť od 20.11.1997
Redakčná poznámka

Dohoda je neplatná.

308

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísaná v Bratislave 23. novembra 1992 (oznámenie č. 231/1993 Z. z.), je neplatná.