Čiastka č. 48/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 14.07.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 14.07.1995
142/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov 14.07.1995
143/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. 14.07.1995
144/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií