Čiastka č. 6/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 02.02.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
26/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona 02.02.1993
27/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu 02.02.1993
28/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona 02.02.1993
29/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 Sk 02.02.1993
30/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi 02.02.1993