Čiastka č. 30/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 13.05.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
102/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní 13.05.1993
103/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 70/1993 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 13.05.1993
104/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 13.05.1993
105/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa