Čiastka č. 2/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 01.01.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 01.01.1993
6/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 01.01.1993
7/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia 01.01.1993
8/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde nemocenského poistenia a Fonde dôchodkového poistenia a ich hospodárení 01.01.1993
9/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia 01.01.1993
10/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 01.01.1993
11/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov 01.01.1993