Čiastka č. 93/1992 Zb.

Vydaná dňa: 15.10.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
461/1992 Zb. Colný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
462/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 01.12.1992
463/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o ďalšom vydávaní mincí po 10 Kčs 15.10.1992
464/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Gruzínsko o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
p1/c93/1992 Zb. Nález Ústavného súdu Českej a Slvenskej Federatívnej Republiky 15.10.1992