Čiastka č. 41/1992 Zb.

Vydaná dňa: 15.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
205/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov 05.06.1992
206/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov 15.05.1992
207/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 15.05.1992
208/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 15.05.1992
209/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich 18.03.1992
210/1992 Zb. Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na územi mesta Košíce