Čiastka č. 17/1992 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/1992 Zb. Zákon o Vojenskom obrannom spravodajstve 28.02.1992
68/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách 01.03.1992
69/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov 28.02.1992
r1/c17/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb