Čiastka č. 125/1992 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
610/1992 Zb. Zákon o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov 01.01.1993
611/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb. 01.01.1993
612/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví 01.01.1993
613/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek 01.01.1993
614/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší 31.12.1992