Čiastka č. 105/1992 Zb.

Vydaná dňa: 20.11.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
522/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb. 20.11.1992
523/1992 Zb. Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 01.12.1992
524/1992 Zb. Zákon České národní rady o auditorech a Komoře auditorů České republiky 20.11.1992
525/1992 Zb. Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností 20.11.1992
526/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách 01.12.1992
r1/c105/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby