Redakčné oznámenie č. r1/c105/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 105/1992
Platnosť od 20.11.1992 do30.09.2004

OBSAH

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, v slovenskom i českom vydaní

Text článku II znie:

„Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“.

Redakcia