Čiastka č. 58/1991 Zb.

Vydaná dňa: 09.08.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
315/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť 09.08.1991
316/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov 01.09.1991
317/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia 01.09.1991
p1/c58/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike
r1/c58/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby