REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Českej národnej rady č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, v českom aj slovenskom vydaní

V § 1 ods. 2 v prvej vete má byť namiesto slova "ústřední" správne slovo „ústředí".

Redakcia