Čiastka č. 40/1989 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
207/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu 01.01.1990
208/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií 01.01.1990
209/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti 01.01.1990
210/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb 01.01.1990
211/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností 01.01.1990
o1/c40/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c40/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c40/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c40/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov