Čiastka č. 4/1988 Zb.

Vydaná dňa: 24.03.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj 01.04.1988
24/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra 01.04.1988
25/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 48 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
28/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými 24.03.1988
29/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk 08.04.1988
30/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 24.03.1988