Uznesenie č. 25/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 48 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 4/1988
Platnosť od 24.03.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

25

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 12. februára 1988

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 48 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa č. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 48 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (volebný obvod č. 48 - Brno-mesto II tvorí mestský obvod Brno I. a časť mestského obvodu Brno II. s mestskými časťami Stránice a Veveří a juhozápadná časť okresu Brno-vidiek ohraničená obcami Moravany, Ořechov, Mělčany, Dolní Kounice, Trboušany, Ivančice, Moravské Bránice, Silůvky, Prštice, Radostice, Střelice, Omice a Popůvky) a určuje deň ich konania na piatok 25. marca 1988.

Indra v. r.