Čiastka č. 30/1988 Zb.

Vydaná dňa: 21.09.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/1988 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch 21.09.1988
143/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 21.09.1988
144/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štatistikách práce (č. 160) 06.10.1988
145/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o závodných zdravotných službách (č. 161) 21.09.1988
146/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky a spolupráci v oblasti cestovného ruchu 30.07.1988
147/1988 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 78/1984 Zb. 01.10.1988
148/1988 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov 01.10.1988