Čiastka č. 7/1987 Zb.

Vydaná dňa: 23.04.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1987 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej pamiatkovej starostlivosti 01.01.1988
28/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Togo 08.05.1987
29/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci 08.05.1987
30/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád 08.05.1987
32/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o záväznosti Československého liekopisu 01.10.1987