Čiastka č. 23/1987 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/1987 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1988 01.01.1988
98/1987 Zb. Zákon o osobitnom príspevku baníkom 01.01.1988
99/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov medzinárodných hospodárskych organizácií 01.01.1988
101/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever
102/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu 01.01.1988
103/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 31.12.1987
105/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona 01.01.1988