Uznesenie č. 101/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever

Čiastka 23/1987
Platnosť od 16.12.1987 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

101

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. novembra 1987

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever a určuje deň ich konania na 5. a 6. februára 1988.

V. Šalgovič v. r.