Čiastka č. 19/1987 Zb.

Vydaná dňa: 15.10.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 105 pre voľby do Snemovne Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
79/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín
80/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej socialistickej národnej rady o vyhlásení doplňovací volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Topolčany II
81/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou 15.10.1987
82/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou 30.10.1987
83/1987 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby