Uznesenie č. 79/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín

Čiastka 19/1987
Platnosť od 15.10.1987 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

79

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 11. septembra 1987

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republke vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín a určuje deň ich konania na 15. novembra 1987.

V. Šalgovič v. r.