Uznesenie č. 78/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 105 pre voľby do Snemovne Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 19/1987
Platnosť od 15.10.1987 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

78

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 15. septembra 1987

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 105 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

predsedníctvo Federálneho zhromaždenia

vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 105 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (severovýchodná časť okresu Trnava ohraničená obcami Jalšové, Koplotovce, Hlohovec, Červeník, Madunice, Drahovce a Piešťany) a určuje deň jej konania na sobotu 31. októbra 1987.

Indra v. r.