Čiastka č. 4/1986 Zb.

Vydaná dňa: 14.03.1986
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb. 01.04.1986
18/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona 01.05.1986
19/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti tvorby a používania referenčných materiálov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 03.10.1985
20/1986 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby