Čiastka č. 36/1985 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
139/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode zo zisku pri jednotných roľníckych družstvách vykonávajúcich vo väčšom rozsahu pridruženú výrobu 01.01.1986
140/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zásadách financovania a finančného hospodárenia jednotného roľníckeho družstva 01.01.1986
141/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene sídla Fakulty ochrany štátnych hraníc Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti 01.03.1986