Čiastka č. 27/1985 Zb.

Vydaná dňa: 16.11.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
94/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl 01.01.1986
95/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 01.05.1985
96/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva 16.11.1985
97/1985 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii zamestnaní 01.01.1986